dotazník - ukázkové príklady možností

Submitted by miriam on Thu, 12/08/2016 - 11:33
Základné informácie - triediace premenné
Pohlavie
Príklady otázok pre likertovú škálu
Úplne nesúhlasím Nesúhlasím Neutrálne Súhlasím Úplne súhlasím
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Checkbox príklad
Select s možnosťou Iné
Select box s volbou 'Ine... ' pre prvú a druhú možnosť
Radio buttons s voľbou Iné
Zvolte Iné...
Checkbox s možnosťou pripísať dopňujúce informácie
Viac informacií
Textové pole - doplňujúce informácie